Neden İş Planı Yapmalısınız?

Bilindiği üzere pandemi ile birlikte lojistik sektörü dikine büyümenin yanı sıra Üretim ve E ticaret satışlarına direk veya endirek etkide bulundu.

Hızla değişen pazara göre firmanızın mevcut çalışma prensiplerini sürekli geliştirilmesi ve gelişime ayak uydurması kaçınılmazdır.

Dolayısıyla, değişimi görmek ve önünde gidebilmek için organizasyon ve içinde bulunduğunuz pazarın beklenti ve taleplerine hızlı reaksiyon gösterebilecek yapıyı oluşturmak zorundasınız.

Bu nedenle, iş planınızı bugün ile gelecek arasında köprü olacak şekilde kurgulamalısınız, aksi taktirde ne bu gününüzü nede gelecekte yapmak istediklerinizi tam anlamı ile hayata geçiremezsiniz.

Bu plan çerçevesinde tanımlanan hedef, strateji ve faaliyetler ; katılımı, desteği, paylaşımı, ortak bilgiyi oluşturmayı, dinamik ve reaksiyoner bir yapıyı hedeflemelidir ki başarı kaçınılmaz olsun.

Bir kriz anında deneyimlere, düzenlemelere bağlı kalarak ne yapacağınızı neye ne kadar müdahale edeceğinizi nerede iletişim sağlayacağınızı bilmelisiniz ki güveni tesis edebilesiniz.

Aksi durumda B-C-D hatta Z planınız yoksa uzun yıllar büyük eforlar sarf ederek çıktığınız yerden düşüşünüz çok hızlı olacaktır.

Başarıların daim olduğu sorunsuz üretim ve sevklerde buluşmak dileğiyle.